Domov již 15 let vyvíjí úsilí ke snižování zátěže životního prostředí cestou:

  • spotřeba tepla
  • používání ekologických pracích a čistících prostředků
  • třídění odpadu


Hlavním přínosem je snížení spotřeby tepla:

  • vědomou energetickou modernizací obytných budov dodatečným zateplením
  • úpravami topného systému
  • uplatněním dispečerského monitorování, řízení a regulace hospodaření s teplem
  • zvýšením účinností kotelny modernizací hořáků a kontrolou procesu spalování
  • rekuperací tepla z prostoru varny


Spotřeba tepla na vytápění se snížila na 50% výchozího stavu a na této úrovni se již drží. Opatření jsme realizovali z prostředků hl. města Prahy za přispění České energetické agentury. Energetický audit hodnotí energetický stav obytných budov jako velmi příznivý. Průkaz energetické náročnosti budovy osvědčuje třídu C-vyhovující. Tříděním odpadu přispíváme k recyklaci ve smyslu směrnice EU.

Skip to content