Domov již 15 let vyvíjí úsilí ke snižování zátěže životního prostředí cestou:

●   spotřeba tepla
●   používání ekologických pracích a čistících prostředků
●   třídění odpadu

Hlavním přínosem je snížení spotřeby tepla:

●   vědomou energetickou modernizací obytných budov dodatečným zateplením
●   úpravami topného systému
●   uplatněním dispečerského monitorování, řízení a regulace hospodaření s teplem
●   zvýšením účinností kotelny modernizací hořáků a kontrolou procesu spalování
●   rekuperací tepla z prostoru varny

Spotřeba tepla na vytápění se snížila na 50% výchozího stavu a na této úrovni se již drží. Opatření jsme realizovali z prostředků hl. města Prahy za přispění České energetické agentury. Energetický audit hodnotí energetický stav obytných budov jako velmi příznivý. Průkaz energetické náročnosti budovy osvědčuje třídu C-vyhovující. Tříděním odpadu přispíváme k recyklaci ve smyslu směrnice EU.

Skip to content