CÍLOVÁ SKUPINA PRO UMÍSTĚNÍ KLIENTA DO DOMOVA PRO SENIORY

Jedná se o vymezení cílové skupiny, kterým je sociální služba poskytována: V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména v základních životních dovednostech, především z důvodu věku a nemohou setrvávat v domácím přirozeném pro- středí, a to ani za podpory rodiny a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLOVÁ SKUPINA PRO UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Jedná se o vymezení cílové skupiny, kterým je sociální služba poskytována: V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a je určena osobám starším 65 let.

DOMOV NEPŘIJÍMÁ KLIENTY, POKUD:

  • zájemce nepatří do cílové skupiny
  • nemá volnou kapacitu pro poskytován registrované sociální služby
  • neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje
  • zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
  • zájemce, který by svým chováním závažným způsobem narušoval kolektivní soužití

Skip to content