Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přinesl s účinností od 1.1.2007 zásadní změny při zajišťování pobytových sociálních služeb. Cílem zákona je vytvořit pomocí „příspěvku na péči“ podmínky k tomu, aby lidé za pomoci a podpory tzv. terénních sociálních služeb nepotřebovali dlouhodobý pobyt v instituci (například v domově pro seniory) a mohli zůstat co možná nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Při poskytování sociálních služeb se nyní uplatňuje smluvní princip.

O umístění již žadatelé jednají přímo s konkrétním zařízením sociálních služeb, v našem případě s Domovem pro seniory Ďáblice (dále Domov).

Zde také přijímáme žádosti o pobyt. Žádost lze zaslat poštou anebo podat osobně.
Před podáním žádosti doporučujeme kontaktovat naše sociální oddělení, které poskytne potřebné informace o našem Domově a způsobu, jakým se žádosti vyřizují.

 

Evidence žádostí a přijetí do domova

CÍLOVÁ SKUPINA PRO UMÍSTĚNÍ KLIENTA DO DOMOVA PRO SENIORY
Jedná se o vymezení cílové skupiny, kterým je sociální služba poskytována: V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména v základních životních dovednostech, především z důvodu věku a nemohou setrvávat v domácím přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
CÍLOVÁ SKUPINA PRO UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA SE ZVLÁŠTÍM REŽIMEM
Jedná se o vymezení cílové skupiny, kterým je sociální služba poskytována: V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a je určena osobám starším 65 let.

Domov nepřijímá klienty, pokud:

  • zájemce nepatří do cílové skupiny
  • nemá volnou kapacitu pro poskytování registrované sociální služby
  • neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje
  • zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
  • zájemce, který by svým chováním závažným způsobem narušoval kolektivní soužití

Skip to content