Naše zásady

Naše zásady Základní zásadou poskytované služby je dodržování práv a svobod klientů, ke kterým patří

  • dbát na důstojnost a jedinečnost každého člověka
  • akceptovat soukromí a intimitu klientů
  • respektovat potřeby a projevy vůle klienta
  • podporovat vztahy s rodinou, příbuznými, blízkými
  • respektovat náboženské vyznání

Zásady zaměřené na kvalitní personální zajištění služby

  • podporovat týmovou spolupráci a komunikaci
  • rozvíjet empatický přístup
  • podporovat rovnocenný vztah pracovník versus klient
  • vytvářet a respektovat pravidla, aby zajistila kvalitu poskytované péče
  • transparentnost poskytované služby
Skip to content