Domov se zvláštním režimem

V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba Domova se zvláštním režimem pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvářet pro naše klienty Domov zdravé radosti. Klient s námi sdílí svůj životní příběh, svůj “román”, který pomáháme dotvářet do konce.

Skip to content