O našem domově

Domov pro seniory Ďáblice poskytuje pobytové sociální služby s nepřetržitým 24hodinovým provozem. Leží na pokraji sídliště Ďáblice, pod jižním svahem pozoruhodného skalního masívu Ládví a blízko historicky významného místa - dřívější obce Ďáblice. Mezi výhody této lokality patří neprůjezdná komunikace končící před Domovem rozlehlým parkovištěm. Polohou je Domov umístěn mimo dopravní ruch města a přitom s dobrou dopravní dostupností prostředky hromadné dopravy i autem. Vedle prostor komplexu Domova mohou klienti ke svým aktivitám využívat nejen Ďáblický háj, park v nedalekém sídlišti, cvičiště pro seniory, ale i nákupní centrum, cukrárnu aj.

Posláním našeho Domova je vytvářet příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří, co nejvíce zachovat soukromí, podpořit soběstačnost a zachovat zvyklosti z klientova běžného života.

Více

Nařízení ředitelky
Domova pro seniory:

Z důvodu nárůstu počtu osob pozitivních na Covid 19 jsou s okamžitou platností návštěvy povinni před vstupem do Domova předložit antigenní test s negativním výsledkem, který nesmí být starší 24 hod., nebo PCR test na Covid 19 s negativním výsledkem, který nesmí být starší 72 hod. Samotesty není možné akceptovat.
Nařízení platí pro neočkované i pro očkované osoby !
Pokud návštěva nepředloží negativní test, nebude do Domova vpuštěna. Nedoporučujeme návštěvy s respiračními příznaky. Děkujeme

Další informace pro návštěvy

vzhledem k aktuálním opatření proti nákaze COVID-19

Naše sociální služby

Domov pro seniory

V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb.

Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Domov se zvláštním režimem

V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Chceme být našim klientům partnery

Klademe důraz na důstojnost,
protože vede k posilování sebeúcty.
Vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta,
protože ty dělají domov domovem.
Podporujeme nezávislost klienta,
protože vede k jeho sebeurčení.
Nasloucháme přáním klienta,
protože chceme vědět, s čím můžeme pomoci.
Podívejte se, jak to u nás vypadá