O našem domově

Domov pro seniory Ďáblice poskytuje pobytové sociální služby s nepřetržitým 24hodinovým provozem. Leží na pokraji sídliště Ďáblice, pod jižním svahem pozoruhodného skalního masívu Ládví a blízko historicky významného místa - dřívější obce Ďáblice. Mezi výhody této lokality patří neprůjezdná komunikace končící před Domovem rozlehlým parkovištěm. Polohou je Domov umístěn mimo dopravní ruch města a přitom s dobrou dopravní dostupností prostředky hromadné dopravy i autem. Vedle prostor komplexu Domova mohou klienti ke svým aktivitám využívat nejen Ďáblický háj, park v nedalekém sídlišti, cvičiště pro seniory, ale i nákupní centrum, cukrárnu aj.

Posláním našeho Domova je vytvářet příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří, co nejvíce zachovat soukromí, podpořit soběstačnost a zachovat zvyklosti z klientova běžného života.

 

 

 

Více

 

 

 

Den otevřených dveří v Domově pro seniory Ďáblice, 4. 10. 2023 od 10,00.

V rámci celostátní akce „Týden sociálních služeb“ Vás zveme k nám do Domova pro seniory Ďáblice na akci Den otevřených dveří.
Můžete se aktivně zapojit do terapeutických činností společně s klienty, poslechnout si přednášku a živě diskutovat na témata nových přístupů v péči o seniory – Zavádění paliativní péče do pobytových sociálních služeb a představení DZR „Domova zdravé radosti“.

Dílny:

10,00 - 11,00 – workshop v keramické dílně (J. Heřmanová)

10,00 - 11,00 - workshop v malířském ateliéru 3. patro, budova B (M. Pangrác)

(4 účastníci z řad veřejnosti)

Klubovny:

13,00 -14,00 – korálková dílna (R. Rumánková)

(4 účastníci z řad veřejnosti) – Klubovna 2. patro, budova A

13,00 – 14,00 - trénování paměti (L. Svobodová)

(5 účastníků z řad veřejnosti) – Klubovna 2. patro, budova B

Venkovní prostory:

13,00 - 13,45 – sportovní hry (H. Manová, A. Bauer, T. Kindlová, M. Rejšková)

v případě nepříznivého počasí se sportovní hry budou konat ve Velké klubovně

(10 účastníků z řad veřejnosti)

Velká klubovna:

14,30 – 15,30 – Aktuální trendy v paliativní péči v ČR, Mgr. Jiří Krejčí, přednáška (Institut Pallium, z.ú)

15,30 – 16,00 – „Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěřil, že byl někdy šťasten“ A. Richterová, K. Malá.

 

  • Celý den Vás bude po budově doprovázet ochotný personál.
  • Malé občerstvení zajištěno.

 

V případě zájmu o účast na dílnách či přednáškách se přihlaste na emailu: [email protected]

Naše sociální služby

Domov pro seniory

V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb.

Sociální služba je určena osobám ve věku od 58 a věková kategorie nově nastupujících klientů je mladší senioři (65-80) a starší senioři (nad 80 let).

Domov se zvláštním režimem

V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Chceme být našim klientům partnery

Klademe důraz na důstojnost,
protože vede k posilování sebeúcty.
Vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta,
protože ty dělají domov domovem.
Podporujeme nezávislost klienta,
protože vede k jeho sebeurčení.
Nasloucháme přáním klienta,
protože chceme vědět, s čím můžeme pomoci.
Skip to content