Pobytová sociální služba
Domov pro seniory

V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov pobytovou sociální službu domov pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou pobytové sociální služby domov pro seniory jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny či návazných terénních sociálních služeb.

Sociální služba je poskytována osobám starším 59 let, kdy věková kategorie pro nově nastupující klienty je: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

Posláním služby je nabídnout klientům bezpečné a vlídné prostředí s podporou soběstačnosti a dle technických možností poskytnout zázemí pro zachování jeho soukromí. Podpořit zvyklosti z běžného života a zároveň umožnit kvalitně prožívat život až do jeho konce s ohledem na jeho potřeby.

Skip to content