Hledáme do našeho Domova DOBROVOLNÍKY

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého Domova pro seniory. Právě z těchto důvodů náš Domov pro seniory Ďáblice navázal spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s v Praze (http://www.maltezskapomoc.cz/praha).

Dobrovolníci nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, přičemž odměnou je jim radost a uspokojení z toho, že jsou potřební. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, plně stačí, když bude klientovi přítelem a důvěrníkem a bude jej respektovat. Naučí se zároveň být respektován. Základním předpokladem pro činnost dobrovolníka je především schopnost empatie, tolerance, schopnost vzájemného respektu a také umění komunikovat i naslouchat. Zároveň musí umět posoudit, v kterých situacích je nutné zachovat mlčenlivost v zájmu zachování důstojnosti klienta a budování vzájemné důvěry.

Jak se mohou dobrovolníci realizovat?

V rozhovorech s klienty, jejichž životní příběhy jsou mnohdy neuvěřitelné
Zpěvem, hrou na hudební nástroj se zárukou, že vždy budeme pochváleni
Při četbě knih nebo časopisů a budeme žasnout nad tím, jak nás to obohacuje
Při společných hrách (karty, člověče, nezlob se aj.), kde nás klienti velmi často překvapí svojí spontánností
Vyjížďkami či procházkami s klientem po okolí Domova, způsobem naučné stezky, kdy si procházku můžeme zpestřit
Dohadováním o názvech   jednotlivých květenství, přičemž neshoda je vítána, učí nás vzájemnému respektu