Volnočasové aktivity

Průměrný věk obyvatel, kteří se scházejí v aktivitách se zvyšuje a obyvatelé zde vyhledávají stále více společnost svých známých, přátel, terapeutů, aby v kolektivu zažili pocit sounáležitosti a domova. Stále více chápeme podporu a motivaci obyvatel k aktivitě, k vytváření jejich jistot tím, že nasloucháme jejich osobním přáním a snažíme se o uspokojování jejich individuálních potřeb. Ověřili jsme si také, že obyvatelé, jako vrstevníci, kteří se setkávají, vytváří mezi sebou mnoho přátelských vztahů založených na pochopení, životních zkušenostech a podobných životních příběhů.

Cílem činnosti klubů ručních prací a keramiky je nejen vyrábět dekorativní a užitkové předměty, ale především nabídnout prostor pro tvořivost. Lidé se zde setkávají, povídají si, spolupracují a poznávají se. Společná činnost těchto klubů vrcholí dvakrát do roka velikonoční a vánoční výstavou.

Výrobky se zde dají získat, stávají se potřebnými a slouží k radosti blízkých a přátel i veřejnosti.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Klub zpěvu
(9:00-9.45)
velká klubovna
Klub keramiky
(9:00-12:00)
dílna keramiky B
(Romana)
Kuželky
(9:00-9:45)
velká klubovna
Klub keramiky
(9:00-12:00)
dílna keramiky B
(Romana)
Knihovna
(8:30-9:30)
velká knihovna
(Lenka)
Hrátky s pamětí
(10:00-11:00)
velká klubovna
(Lenka)
Kreativní dílna
(8:45-9:45)
3. patro budova B
(Andrea)
Vitráže
(8:30-11:30)
3. patro budova B
(Jana Heřmanová)
Kreativní díla
(8:30-10:00)
3. patro budova B
(Andrea)
Korálkování
(9:00-11:00)
Velká klubovna
(Renata)
- Cvičení na židlích
(9:00-9:30)
velká klubovna
(Eva)
Hrátky s pamětí
(10:00-11:00)
velká klubovna
(Lenka)
Cvičení na židlích
(9:00-9:30)
velká klubovna
(Eva)
Cvičení na židlích
(9:00-9:30)
velká klubovna
(Eva)
- Klub vaření
(9:00-11:00)
3. patro budova A
Spirituální setkání
(14:00-15:00)
3. patro budova A
(pí. Řehoříková)
Mozaika
(8:30-11:30)
3. patro budova B
(Mirek Pangrác)
Společenské hry
(9:30-11:00)
velká klubovna
- Kreativní díla
(10:00-11:00)
3. patro budova B
(Andrea)
Pánský klub
(14:00-15:00) 2. patro budova B
(Lenka)
Luštění křížovek
(10:00-11:00)
velká klubovna
(Eva)
Poslech vážné hudby
(14:00-15:00)
3. patro budova B
- Hrátky s pamětí
(10:00-11:00)
velká klubovna
(Renata)
- Výtvarná dílna
(13:30-15:30)
3. patro budova B
(Mirek Pangrác)
-
- Hrátky s pamětí
pro klienty z budovy C
(9:30-11:00)
klubovna C
- Dámský klub
(14:00-15:00)
2. patro budova A
(Renata)
-
- - - Mše svatá
(od 15:00)
dle vývěsky na tabuli
3. patro budova A
-