Volnočasové aktivity

Průměrný věk obyvatel, kteří se scházejí v aktivitách se zvyšuje a obyvatelé zde vyhledávají stále více společnost svých známých, přátel, terapeutů, aby v kolektivu zažili pocit sounáležitosti a domova. Stále více chápeme podporu a motivaci obyvatel k aktivitě, k vytváření jejich jistot tím, že nasloucháme jejich osobním přáním a snažíme se o uspokojování jejich individuálních potřeb. Ověřili jsme si také, že obyvatelé, jako vrstevníci, kteří se setkávají, vytváří mezi sebou mnoho přátelských vztahů založených na pochopení, životních zkušenostech a podobných životních příběhů.

Cílem činnosti klubů ručních prací a keramiky je nejen vyrábět dekorativní a užitkové předměty, ale především nabídnout prostor pro tvořivost. Lidé se zde setkávají, povídají si, spolupracují a poznávají se. Společná činnost těchto klubů vrcholí dvakrát do roka velikonoční a vánoční výstavou.

Výrobky se zde dají získat, stávají se potřebnými a slouží k radosti blízkých a přátel i veřejnosti.

Skip to content