Rehabilitace

V rámci fyzioterapie poskytujeme v návaznosti na doporučení lékaře individuální techniky, skupinová cvičení, konzultace, edukace a pomoc s výběrem kompenzačních pomůcek, ve spolupráci s pracovníky přímé péče a aktivizačními pracovníky poskytujeme rehabilitační ošetřovatelství především dopomoc klientům s mobilitou, sebeobsluhou, cvičení na lůžku ( probíhá především u imobilních klientů), doprovody klientů v Domově i v areálu Domova při vycházkách a pobytu na zahradě Domova s cílem zachování individuálních potřeb každého klienta.

Fyzioterapeut poskytuje individuální procedury manuální nebo přístrojové podle potřeb klienta, fyzioterapii pohybového aparátu, při poúrazových stavech, spolupracuje s praktickým lékařem a ortopedem při stanovení vhodných postupů v terapii.

Skip to content