Zdravotní služby

Zdravotní péči zajišťujeme v rozsahu zvláštní ambulantní péče (podle zákona č. 48/1997) na náklady zdravotního pojištění, ošetřovatelskou péči poskytujeme v rozsahu základní ošetřovatelské péče (vyhláška č. 424/2004 Sb.) a fyzioterapii podle indikace lékaře, s cílem zachovat či obnovit motorické schopnosti a sebeobsluhu.

Do smluvního vztahu lékaře a zdravotních pojišťoven nemůže Domov nijak zasahovat. Záleží na klientovi, zda se rozhodne registrovat se u našeho smluvního lékaře nebo zůstane v péči svého ošetřujícího lékaře. Léky předepisuje praktický lékař nebo odborní lékaři. Kromě léků předepsaných lékaři zajišťujeme dovoz i léků volně prodejných. Doporučujeme, aby klienti měli základní, volně prodejné léky v zásobě.

Praktický lékař dochází do Domova 2x týdně.

Podle potřeby zajišťujeme i službu odborných lékařů (psychiatr, lékař ORL, urolog, ortoped, kožní, internista, diabetolog, chirurg).

Lékař odpovídá zdravotním pojišťovnám za to, že jím poskytovaná zdravotní péče bude v souladu s pravidly zdravotních pojišťoven. Rovněž doprava sanitními vozy se řídí pravidly zdravotních pojišťoven a předepsání sanitky je plně na rozhodnutí lékaře.

Domov zajišťuje očkování proti infekčním onemocněním.

Skip to content