Sociální služby

Při poskytování sociálních služeb klademe důraz na individuální přístup a míru soběstačnosti s ohledem na možná rizika. Individuální přístup realizujeme prostřednictvím Individuálních plánů, které sestavuje Klíčový pracovník společně s klientem. Klíčový pracovník je pracovník v sociálních službách, vykonávající přímou obslužnou péči, který zodpovídá za tvorbu, realizaci a vyhodnocení Individuálního plánu svého klíčového klienta, zároveň hájí jeho práva a zájmy.

Základní činnosti

Základní sociální poradenství

Poskytujeme jak zájemcům či žadatelům o službu, tak i klientům Domova.

Pomoc při uplatňování práv a zájmů

Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí .

Individuální pomoc a podpora

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti. Vše nastavíme s klientem dle individuální míry potřebnosti a přání.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Zprostředkování kontaktů spočívá v podpoře a pomoci při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoci při aktivitách podporujících sociální začleňování.


Součástí sociálních služeb v Domově jsou aktivizační služby

V rámci aktivizačně terapeutických programů se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Vytváříme speciálně zaměřené aktivizační, sociálně terapeutické a volnočasové programy, kulturní a vzdělávací aktivity. Podporujeme integraci seniorů do společnosti i mezigenerační spolupráci s mateřskými školkami, školami, studenty apod. Aktivizace probíhá jak individuální, tak i skupinová. Podporujeme společný prostor pro setkávání klientů, jejich zájmové činnosti, s cílem udržovat tělesné i duševní schopnosti. Přesto je rozhodnutí o využívání volného času výhradně v kompetencích klientů.

Úřední hodiny pro veřejnost po předchozí domluvě:

pondělí a středa, 9.00 – 12.00 hod, 14.00 – 17.00 hod
tel. na vedoucí sociálního odd.: 286 587 351-2 l. 224

Skip to content