V našem Domově se výrazně věnujeme zvyšování kvality života našich seniorů, hledáme možnosti a cesty pro individuální péči každého jednoho z nich. K životu každého z nás a samozřejmě také našich klientů však neodmyslitelně patří i přijetí jeho konečnosti. Začali jsme se tedy zamýšlet nad tím, co je v našich možnostech, co můžeme nabídnout, aby mohl každý senior prožít nejen svůj život v Domově kvalitně, ale rovněž z něho důstojně, a tak, jak by si sám přál, i odešel. Z toho důvodu jsme se na podzim 2022 přihlásili do projektu Nadačního Fondu Abakus – „Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“, který umožňuje vybraným organizacím učit se pracovat tak, aby mohly pečovat o klienty pobytové služby až do úplného závěru života. Z několika desítek domovů pro seniory v rámci celé České republiky byl náš Domov do tohoto projektu zařazen společně s dalšími 15ti zařízeními. V letech 2023-2024 se personál Domova včetně jeho managementu vzdělává v uceleném vzdělávacím systému ve spolupráci s Centrem paliativní péče a Sue Ryderem.

Naše organizace tedy prochází výrazným procesem změny, který je podmíněn hlavně učením se. Učíme se nejen otevřeně komunikovat s našimi klienty a jejich rodinami o jejich starostech, obavách, přáních a představách spojené se závěrem života, ale také více systematicky a provázaně vzájemně komunikovat mezi sebou – zaměstnanci Domova v rámci několika týmů. V Domově vznikla nejen nová pozice koordinátora paliativní péče, ale rovněž paliativní multidisciplinární tým složený ze všech pracovních pozic podílejících se na péči o klienta. Paliativní péče nás tedy učí více propojovat nejen jednotlivé lékařské obory (praktický lékař, psychiatr, psycholog, paliatr), ale také obory v působící v naší pobytové sociální službě (ošetřovatelská – všeobecné sestry, pečovatelská – pracovníci v sociálních službách, aktivizační pracovníci, sociální – sociální pracovníci, management – ředitelka Domova, vedoucí úseků, vedoucí oddělení, staniční sestry). Ve všem nám pomáhá přidělená mentorka paní Martina Pojarová, která je nápomocna při naplňování našich cílů a kroků. Je k dispozici svojí radou, zkušenými pohledy a názory při řešení náročných situací a nastavování nových procesů v organizaci.

V prvním roce účasti v projektu Abakusu jsme tedy kromě intenzivního vzdělávání personálu, vytvořili i Akční plán změny, který nám pomáhá změny v organizaci systematicky zavádět. Pro klienty a rodinné příslušníky jsme zorganizovali již dvě setkání – první Konference k péči v závěru života v DpS Ďáblice proběhla 27. 5. 2023 a druhá byla realizována v rámci Dne otevřených dveří ve formě přednášky na téma Aktuální trendy v paliativní péči v ČR. Zároveň již vznikají první metodiky zpracovávající paliativní péče v Domově. Více komunikujeme s rodinami, zapojujeme rodinné příslušníky do péče o jejich blízké a snažíme se je včas informovat a zapojovat do dění, když se čas života jejich rodičů krátí. Zároveň se výrazně změnily počty zemřelých klientů v nemocnicích. Nabízíme v případě přání klienta klidné a důstojné umírání u nás, v jeho pokoji, kde to zná a kde se cítí bezpečně, v kruhu blízkých osob. Rodinám nabízíme psychosociální podporu.

            V následujícím roce připravujeme zavedení práce s plány péče v závěru života, budeme se učit s nimi pracovat tak, abychom včas zjistili, jaká mají naši klienti přání a potřeby a my se jim mohli přizpůsobit a připravit se společně na jejich poslední dny. Plánujeme exkurze pracovníků Domova do jiných zařízení již pracující s paliativní péčí, pokračovat budou další vzdělávací bloky i tvorba dalších standardů a metodik. Připravovány budou propagační a jiné letáky k paliativní péči v našem Domově.

Je patrné, že jsme teprve na začátku cesty, která bude trvat delší dobu než dva roky a skutečně se máme ještě hodně co učit. V této cestě však vidíme smysl, a to nejen pro naše klienty, pro jejich blízké, ale i potažmo pro nás zaměstnance. Chceme našim seniorům nabídnout nejen laskavý a bezpečný prostor pro aktivně strávené měsíce a roky svého života u nás, ale i kvalitní a důstojný život do jeho posledních dní dle svých představ a přání.

Mgr. Jana Kuglerová, ředitelka Domova pro seniory Ďáblice

Skip to content