Služby domova

Služby Domova vycházejí z potřeb klientů změněných věkem, onemocněním nebo životní zkušeností a jsou podle možností Domova a v zájmu klientů individualizovány. Denní rytmus určuje především čas, kdy se podává strava. Klienti Domova jinak nejsou vázáni žádným denním režimem. Využívání volného času je výhradně v jejich kompetencích. V rámci aktivizačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce.

Aktivizační programy vytváříme v týmové spolupráci formou terapeutickém procesu, vycházíme přitom z potřeb klientů a jejich zájmů. Účast na aktivitách je výhradně dobrovolná. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům klientů a tím se jim přizpůsobuje.

V našem zařízení nabízíme dvě základní sociální služby

Domov pro seniory

V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb.

Sociální služba je určena osobám ve věku od 58 a věková kategorie nově nastupujících klientů je mladší senioři (65-80) a starší senioři (nad 80 let).

Domov se zvláštním režimem

V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Podívejte se, jak to u nás vypadá
Skip to content