Služby domova

Služby Domova vycházejí z potřeb klientů změněných věkem, onemocněním nebo životní zkušeností a jsou podle možností Domova a v zájmu klientů individualizovány. Denní rytmus určuje především čas, kdy se podává strava. Klienti Domova jinak nejsou vázáni žádným denním režimem. Využívání volného času je výhradně v jejich kompetencích. V rámci aktivizačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce.

Aktivizační programy vytváříme v týmové spolupráci formou terapeutickém procesu, vycházíme přitom z potřeb klientů a jejich zájmů. Účast na aktivitách je výhradně dobrovolná. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům klientů a tím se jim přizpůsobuje.

V našem zařízení nabízíme dvě základní sociální služby

Domov pro seniory

Služba je určená osobám starším 64 let, výjimečně mladším. Posláním našeho domova je vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby.

Domov se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je vytvářet uživatelům stabilní a bezpečné prostředí, poskytovat podporu při projevování vlastní vůle – to vše s ohledem na jejich zvyklosti.

Podívejte se, jak to u nás vypadá