Sociální služby – Domov se zvláštním režimem

Při poskytování služby vycházíme ze specifik, která se k onemocnění vážou. V rámci kvalitní péče pracujeme s prevencí rizik a navazujeme na životní zvyky a rituály. Harmonogram dne při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Základní činnosti

Ubytování a strava
Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
Pomoc při osobní hygieně
Poskytujeme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
Sociálně terapeutické činnosti
Ćinnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Pomoc při uplatňování práv
Poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
Individuální pomoc a podpora
Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)

Součástí sociálních služeb v Domově jsou
aktivizační činnosti

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Aktivizační činnosti – probíhají s ohledem na potřeby klienta, vycházejí z jeho potřeb a životních zvyků či rituálů. Pro vzpomínkovou aktivizaci je dobré mít k dispozici drobné předměty, které oživí vzpomínky na dětství, partnera, rodinu, přátele a práci, zkrátka na to, co bylo součástí Vašeho života, například fotografie, obrázky, vysvědčení, medaile apod. Tyto věci se můžou stát dobrými pomocníky při vzájemném poznávání se a můžou nám pomoci pochopit lépe Vaše jednání a chování.

Individuální aktivity

Využití technologie tabletu pro imobilní klienty a klienty s demencí. Prostřednictvím této aktivity si klienti cvičí jemnou motoriku, využívají se dobové a současné fotografie, mapy, muzikoterapie a cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti

 • Čtení na pokoji
 • Procházky a kratší výlety
 • Rozhovory s klientem
 • Hraní společenských her
 • Poslech hudby na pokoji
 • Využívání audio knihovny
 • Externí Canisterapie
 • Duchovní setkávání
 • Reminiscenční aktivity
 • Využití technologie tabletu
 • Nácviky jemné motoriky
 • Cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti (křížovky, cvičení)
 • Rehabilitační cvičení

Skupinové aktivity

 • Klub ručních prací a keramiky
 • Bohoslužby a duchovní setkávání
 • Setkávání s hudbou
 • Nácviky jemné motoriky kinetický písek, korálkování, výroba šperků
 • Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti (křížovky, cvičení)
 • Kondiční a rehabilitační cvičení
 • Skupinový herní klub - společenské deskové hry, karty
 • Šipky, kuželky
 • Turnaje, soutěže, Filmový klub
 • Výtvarná dílna
 • Keramická dílna
Skip to content