Volnočasové aktivity

Průměrný věk obyvatel, kteří se scházejí v aktivitách se zvyšuje a obyvatelé zde vyhledávají stále více společnost svých známých, přátel, terapeutů, aby v kolektivu zažili pocit sounáležitosti a domova. Stále více chápeme podporu a motivaci obyvatel k aktivitě, k vytváření jejich jistot tím, že nasloucháme jejich osobním přáním a snažíme se o uspokojování jejich individuálních potřeb. Ověřili jsme si také, že obyvatelé, jako vrstevníci, kteří se setkávají, vytváří mezi sebou mnoho přátelských vztahů založených na pochopení, životních zkušenostech a podobných životních příběhů.

Cílem činnosti klubů ručních prací a keramiky je nejen vyrábět dekorativní a užitkové předměty, ale především nabídnout prostor pro tvořivost. Lidé se zde setkávají, povídají si, spolupracují a poznávají se. Společná činnost těchto klubů vrcholí dvakrát do roka velikonoční a vánoční výstavou.

Výrobky se zde dají získat, stávají se potřebnými a slouží k radosti blízkých a přátel i veřejnosti.

Individuální aktivity

Využití technologie tabletu pro imobilní klienty a klienty s demencí. Prostřednictvím této aktivity si klienti cvičí jemnou motoriku, využívají se dobové a současné fotografie, mapy, muzikoterapie a cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti

 • Čtení na pokoji
 • Procházky a kratší výlety
 • Rozhovory s klientem
 • Hraní společenských her
 • Poslech hudby na pokoji
 • Využívání audio knihovny
 • Externí Canisterapie
 • Duchovní setkávání
 • Reminiscenční aktivity
 • Využití technologie tabletu
 • Nácviky jemné motoriky
 • Cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti (křížovky, cvičení)
 • Rehabilitační cvičení

Skupinové aktivity

 • Klub ručních prací a keramiky
 • Bohoslužby a duchovní setkávání
 • Setkávání s hudbou
 • Nácviky jemné motoriky kinetický písek, korálkování, výroba šperků
 • Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti (křížovky, cvičení)
 • Kondiční a rehabilitační cvičení
 • Skupinový herní klub – společenské deskové hry, karty
 • Šipky, kuželky
 • Turnaje, soutěže, Filmový klub
 • Výtvarná dílna
 • Keramická dílna
Skip to content