Sociální služby

Při poskytování služby vycházíme ze specifik, která se k onemocnění vážou. V rámci kvalitní péče pracujeme s prevencí rizik a navazujeme na životní zvyky a rituály. Harmonogram dne při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.Základní činnosti

Ubytování a strava

Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)

Sociálně terapeutické činnosti

Ćinnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv

Poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)

Individuální pomoc a podpora

Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)


Součástí sociálních služeb v Domově jsou
aktivizační činnosti

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Aktivizační činnosti – probíhají s ohledem na potřeby klienta, vycházejí z jeho potřeb a životních zvyků či rituálů. Pro vzpomínkovou aktivizaci je dobré mít k dispozici drobné předměty, které oživí vzpomínky na dětství, partnera, rodinu, přátele a práci, zkrátka na to, co bylo součástí Vašeho života, například fotografie, obrázky, vysvědčení, medaile apod. Tyto věci se můžou stát dobrými pomocníky při vzájemném poznávání se a můžou nám pomoci pochopit lépe Vaše jednání a chování.

Skip to content