Součástí komplexní péče o klienty Domova je celodenní stravování.

Připravujeme stravu racionální, šetřící, diabetickou a výživnou, která bývá individualizovaná na základě specifických zdravotních potřeb, doporučení lékaře a nutričního terapeuta.

Vaříme podle dietního systému a při sestavování jídelních lístků se snažíme vycházet ze stravovacích návyků našich klientů. 
Obyvatelé se stravují ve společné jídelně, kde jsou obsluhováni personálem.

Pokud to klientům zdravotní stav nedovoluje, stravují se ve svých pokojích. Jídlo servíruje personál příslušného oddělení.

Zajišťujeme spolupráci s nutričním terapeutem, který zabezpečuje dodržování nutričních potřeb v oblasti preventivní a léčebné výživy v rámci realizace ošetřovatelského procesu, tj. sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb klientů v oblasti léčebné výživy.

Strava běžná (tzv. “normální” bez dietních omezení) a strava šetřící (s dietními omezeními, například pro nemocné žlučníkem) zahrnuje: snídani, oběd, večeři a jedno vedlejší jídlo (svačinu).

Strava diabetická a výživná (s vyšší kalorickou hodnotou) zahrnuje: snídani, oběd, večeři a dvě vedlejší jídla (svačina, druhá večeře).

Mechanicky upravená strava: Takto upravená strava je určena pro klienty s poruchami polykání.

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka společně s vedoucím stravovacího úseku a zástupcem kuchařů, vždy na dva týdny dopředu. Souhlas uděluje ředitelka Domova. Klienti mají možnost se k jídelním lístkům i ke kvalitě podávané stravy vyjádřit. Námět, připomínku či stížnost lze vyjádřit zápisem do knihy přání a stížností nebo do schránky k tomu určené, případně osobně obsluhujícímu personálu, vedoucímu stravovacího úseku nebo přímo ředitelce Domova. Čtvrtletně je vydáván dotazník spokojenosti klientů se stravou, který se následně vyhodnocuje a s výsledky jsou klienti seznámeni na pravidelném setkávání s klienty

Ode dne nástupu do Domova jsou klienti automaticky přihlášeni k celodennímu stravování podle typu diety doporučené ošetřujícím lékařem. Klienti mohou stravu za určitých podmínek (viz Domácí řád) odhlásit.


Poskytování stravy pro seniory bydlící v blízkém okolí

Umožňujeme seniorům a zdravotně postiženým občanům z blízkého okolí nákup obědů. Obědy se vydávají denně od 10.30 hodin obsluhujícím personálem do vlastního jídlonosiče. Obědy se objednávají u vedoucího stravovacího úseku dle individuálních potřeb, a to na den, týden nebo měsíc, nejpozději do 8,30 hod. předcházejícího pracovního dne. Platí se v hotovosti při objednání u pokladní Domova, p. Blanky Richtrové.


Skip to content