Den otevřených dveří, 4. 10. 2023

Dne 4. 10. 2023 probíhal v našem Domově „Den otevřených dveří“ u příležitosti celostátní akce Týden sociálních služeb.
Pro návštěvníky byl připravený program, který jim umožnil zažít některé aktivizační činnosti v Domově, jako keramická dílna, malířská a korálková dílna, také trénink paměti a venkovní sportovní hry.
Návštěvníci mohli poznat jednak interiéry dílen, ale také si vyzkoušet konkrétní rukodělnou práci, které se naši klienti věnují. Odpoledne pak proběhl workshop na téma Aktuální trendy v paliativní péči v ČR (Mgr. J. Krejčí, Institut Pallium z.ú.) a prezentace kolegyň z DZR (A. Richterová, K. Malá), která mapovala práci s životním příběhem člověka v Domově zdravé radosti. Zde žijí především klienti s Alzheimerovou chorobou a dalšími druhy demence.
Měli jsme připravené občerstvení, na odpoledních přednáškách byla hojná účast a nás moc těšilo, že máme co nabídnout a s čím se pochlubit.
Mgr. Závůrková, projektová manažerka a koordinátorka paliativní péče.
Skip to content