Nyní neprobíhají žádné výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.