Sociální služby – Domov pro seniory

Při poskytování sociálních služeb klademe důraz na individuální přístup a míru soběstačnosti s ohledem na možná rizika. Individuální přístup realizujeme prostřednictvím Individuálních plánů, které sestavuje Klíčový pracovník společně s klientem. Klíčový pracovník je pracovník v sociálních službách, vykonávající přímou obslužnou péči, který zodpovídá za tvorbu, realizaci a vyhodnocení Individuálního plánu svého klíčového klienta, zároveň hájí jeho práva a zájmy.

Základní činnosti

Základní sociální poradenství
Poskytujeme jak zájemcům či žadatelům o službu, tak i klientům Domova.
Individuální pomoc a podpora
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutických činností a aktivizačních činností. Vše nastaveno dle individuální míry potřebnosti a přání.
Pomoc při uplatňování práv a zájmů
Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí .
Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
Zprostředkování kontaktů spočívá v podpoře a pomoci při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoci při aktivitách podporujících sociální začleňování.

Součástí sociálních služeb v Domově jsou
aktivizační služby

V rámci aktivizačně terapeutických programů se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Vytváříme speciálně zaměřené aktivizační, sociálně terapeutické a volnočasové programy, kulturní a vzdělávací aktivity. Podporujeme integraci seniorů do společnosti i mezigenerační spolupráci s mateřskými školkami, školami, studenty apod. 
Aktivizace probíhá jak individuální, tak i skupinová. Podporujeme společný prostor pro setkávání klientů, jejich zájmové činnosti, s cílem udržovat tělesné i duševní schopnosti. Přesto je rozhodnutí o využívání volného času výhradně v kompetencích klientů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa, 9.00 - 12.00 hod, 14.00 - 17.00 hod
tel. na vedoucí sociálního odd.: 286 587 351-2 l. 224

Individuální aktivity

 • Škola internetu
 • Čtení na pokoji
 • Procházky a kratší výlety
 • Rozhovory s klientem
 • Hraní společenských her
 • Poslech hudby na pokoji
 • Využívání audio knihovny
 • Externí Canisterapie
 • Duchovní setkávání
 • Reminiscenční aktivity
 • Využití technologie tabletu
 • Nácviky jemné motoriky
 • Cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti (křížovky, cvičení)
 • Rehabilitační cvičení

Skupinové aktivity

 • Klub ručních prací a keramiky
 • Bohoslužby a duchovní setkávání
 • Setkávání s hudbou
 • Nácviky jemné motoriky kinetický písek, korálkování, výroba šperků
 • Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti (křížovky, cvičení)
 • Výtvarná dílna
 • Kondiční a rehabilitační cvičení
 • Skupinový herní klub, společenské deskové hry, karty
 • Šipky, kuželky
 • Turnaje, soutěže
 • Filmový klub
 • Knihovna
Skip to content