Podle zákona se úhrada platí za ubytování, stravu a sociální péči ve sjednaném rozsahu, uvedeném v ceníku. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví předpis (vyhl. č. 505/2006 Sb.). Úhrada za sociální péči je stanovena zákonem ve výši příspěvku na péči. Úhrada nezahrnuje fakultativní služby.

Minimální kapesné určuje zákon ve výši 15% příjmu/důchodu. Zdravotní péče je poskytována za podmínek zdravotního pojištění smluvním praktickým lékařem formou zvláštní ambulantní péče.

Skip to content