INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY – AKTUALIZACE K 18. 7. 2022

Nadále pokračuje komunitní přenos v populaci onemocněním covid-19, a jeho subvariant. Přičemž jsou patrné narůstající počty nakažených obyvatel.

Hygienická stanice hl. m. Prahy jako prevenci doporučuje pro návštěvníky pobytových zařízeních (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem) nošení respirátorů třídy FF P2 při vstupu do zařízení.

Žádáme Vás o zodpovědné dodržení doporučení nošení respirátorů v uzavřených prostorách Domova.

S ohledem na všechny klienty Domova i nadále PROSÍME příbuzné a známé, kteří zvažují návštěvu klientů, aby v případě, že by měli teplotu nad 37,0 °C či příznaky onemocnění (rýma, kašel, dušnost, únava, malátnost) či jiný projev chřipky, aby návštěvu odložili! Chráníte tím především své blízké.

Mgr. Jana Kuglerová

ředitelka Domova

Skip to content