INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY – AKTUALIZACE K 12. 11. 2021

Z důvodu nárůstu počtu našich uživatelů pozitivních na Covid-19 jsou s okamžitou platností návštěvy povinny před vstupem předložit antigenní test s negativním výsledkem, který nesmí být starší 24 hod., nebo PCR test na Covid 19 s negativním výsledkem, který nesmí být starší 72 hod. Samotesty není možné akceptovat.

Nařízení platí pro neočkované i pro očkované osoby !

Pokud návštěva nepředloží negativní test, nebude do Domova vpuštěna.

Při příchodu do DS je nutné návštěvu nahlásit na recepci, kde zároveň předložíte test s negativním výsledkem. Recepční zaznamená Vaše jméno a příjmení, kontakt a jméno klienta, kterého si přejete navštívit.

Návštěvy mohou probíhat denně 9.00 – 19.00 hod.

Po celou dobu návštěvy je návštěvník povinen používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, dodržovat platná proti epidemiologická opatření.

S ohledem na všechny klienty Domova PROSÍME příbuzné a známé, kteří zvažují návštěvu klientů, aby v případě, že by měli teplotu nad 37,0 °C nebo respirační onemocnění (rýmu, kašel, dušnost, malátnost) či jiný projev chřipky, aby návštěvu odložili! Chráníte tím především své blízké.

DĚKUJEME!!!

NEJSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ V KARANTÉNĚ A IZOLACI.

 

Mgr. Jana Kuglerová

ředitelka DS Ďáblice