TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Domov již 15 let vyvíjí úsilí ke snižování zátěže životního prostředí cestou:

 

●   spotřeby tepla 

●   používání ekologických pracích a čistících

     prostředků

●   třídění odpadu

 

Hlavním přínosem je snížení spotřeby tepla:

 

●   vědomou energetickou modernizací obytných

     budov dodatečným zateplením 

●   úpravami topného systému

●   uplatněním dispečerského monitorování, řízení a

      regulace hospodaření s teplem

●   zvýšením účinností kotelny modernizací hořáků a

     kontrolou procesu spalování

●   rekuperací tepla z prostoru varny

 

 

Spotřeba tepla na vytápění se snížila na 50% výchozího stavu a na této úrovni se již drží.

Na systému dále pracujeme.

 

Opatření jsme realizovali z prostředků hl. města Prahy za přispění České energetické agentury.

 

Energetický audit hodnotí energetický stav obytných budov jako velmi příznivý.

Průkaz energetické náročnosti budovy osvědčuje třídu C - vyhovující.

 

Používáním přírodních pracích a čistících prostředků nezatěžujeme životní prostředí chemickými látkami, především fosfáty a snižujeme alergické reakce.

 

Tříděním odpadu přispíváme k recyklaci ve smyslu směrnice EU.

Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu je domov vybaven náhradním zdrojem elektrické energie (dieselagregátem), který se automaticky spustí při výpadku dodávky elektrické energie z veřejné sítě.