domov pro seniory

Sunday, 21 January 1900
TOPlist

Zdravotní péči o klienty zajišťuje Domov v rozsahu zvláštní ambulantní péče (podle zákona č. 48/1997) na náklady zdravotního pojištění, ošetřovatelskou péči poskytuje v rozsahu základní ošetřovatelské péče (vyhláška č. 424/2004 Sb.) a fyzioterapii v rozsahu podle indikace lékaře. Návazně na fyzioterapii nabízíme ergoterapii, zejména k zachování a obnově motorických schopností a možnosti sebeobsluhy.

 

Praktický lékař dochází do Domova 2x týdně anebo podle potřeby. Podle potřeby zajišťujeme i službu odborných lékařů (psychiatr, lékař ORL, urolog, ortoped).

Lékař odpovídá zdravotním pojišťovnám za to, že jím poskytovaná zdravotní péče bude v souladu s pravidly zdravotních pojišťoven. Rovněž doprava sanitními vozy se řídí pravidly zdravotních pojišťoven a předepsání sanitky je plně na rozhodnutí lékaře. Do smluvního vztahu lékaře a zdravotních pojišťoven nemůže Domov nijak zasahovat.

Záleží na klientovi, zda se rozhodne registrovat se u našeho smluvního lékaře anebo zůstat v péči svého dosavadního ošetřujícího lékaře. Každý klient by však měl zvážit, zda bude moci ke svému lékaři nadále dojíždět, respektive zda mu bude moci poskytovat návštěvní službu v Domově.

 

Jak jsou zajištěny léky

Léky předepisuje praktický lékař nebo odborní lékaři. Pokud si klient léky z lékárny nemůžete obstarat sám, zajišťujeme jejich dovoz.

Vedle léků předepsaných naším lékařem zajišťujeme dovoz léků předepsaných jinými lékaři nebo léků volně prodejných.

Doporučujeme, aby obyvatelé měli základní, volně prodejné léky v zásobě.

 

Pro klienty zajišťuje Domov očkování proti infekčním onemocněním.

 

Imobilním klientům pomáhá ošetřovatelský personál při osobní hygieně a realizuje opatření k zamezení dekubitů

a následné infekce.

ordinace praktického lékaře:

MUDr. Petr Horký

 

ordinační hodiny:

pondělí a čtvrtek

9.00 - 12.00 hod.

 

ordinace se nachází v přízemí budovy A

 

návštěvy odborných lékařů specialistů zajišťují staniční sestry anebo vedoucí zdravotnického úseku

 

nejbližší zdravotnická zařízení:

 

Poliklinika Čumpelíkova 1764/2, 18200 Praha, Kobylisy

 

Poliklinika Prosek

Lovosická 440/40,

190 00 Praha 9, Prosek

Kvůli bezpečnosti klientů je na všech pokojích umístěna signalizace k přivolání zdravotní sestry

 

Kromě toho je na všech pokojích umístěna elektronická požární signalizace