domov pro seniory

Sunday, 21 January 1900
TOPlist

Součástí komplexní péče o klienty Domova je celodenní stravování. Připravujeme stravu racionální, šetřící, diabetickou a výživnou, která může být dále individualizována podle rozhodnutí lékaře. Vaříme podle dietního systému a při sestavování jídelních lístků se snažíme vycházet ze stravovacích návyků našich klientů, kdy oblíbená jsou převážně jídla české kuchyně. Obyvatelé se stravují ve společné jídelně, kde jsou obsluhováni personálem. Pokud to klientům jejich zdravotní stav nedovoluje, stravují se ve svých pokojích anebo v jídelním koutku, který je umístěn na přízemí každé z budov A i B. Jídlo jim přinese a servíruje personál příslušného oddělení.

Strava běžná (tzv. "normální" bez dietních omezení) a strava šetřící (s dietními omezeními, například pro nemocné žlučníkem) zahrnuje: snídani, oběd, večeři a dvě vedlejší jídla (svačiny)

Strava diabetická a výživná (s vyšší kalorickou hodnotou) zahrnuje: snídani, oběd, večeři a tři vedlejší jídla (svačiny)

Strava se připravuje podle jídelního lístku, který sestavuje dietní sestra (nutriční terapeutka) společně s vedoucí kuchařkou. Jídelní lístek se sestavuje vždy na jeden týden dopředu a odsouhlasovává jej praktický lékař Domova a ředitel Domova. Klienti mají možnost se k jídelním lístkům, jakož i ke kvalitě podávané stravy vyjádřit prostřednictvím stravovací komise anebo formou námětů, připomínek či stížností, ať už zápisem do knihy přání a stížností na jídelně, vhozením připomínky do schránky "líbí-nelíbí" anebo osobně komukoliv z obsluhujícího personálu, vedoucí správního úseku anebo přímo řediteli Domova.

Ode dne nástupu do Domova jsou klienti automaticky přihlášeni k celodennímu stravování podle typu diety doporučené ošetřujícím lékařem. Za určitých podmínek (viz Domácí řád) mohou klienti stravu odhlásit.

 

Výše úhrady za stravování je uvedena v ceníku služeb (viz panel vpravo na této stránce)

 

V Domově pracuje nutriční terapeut - dietní sestra, která poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb v oblasti preventivní a léčebné výživy v rámci realizace ošetřovatelského procesu, tj. sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb klientů v oblasti léčebné výživy.

Poskytování stravy pro seniory bydlící v blízkém okolí.

V rámci podpory terénních sociálních služeb umožňujeme seniorům a zdravotně postiženým občanům nákup obědů. Obědy se vydávají denně v 11.00 hodin obsluhujícím personálem do vlastního jídlonosiče strávníka. 

Obědy se objednávají u dietní sestry na kalendářní týden anebo měsíc předem, nejpozději do 8,30 hod. předcházejícího pracovního dne. Platí se v hotovosti při objednání.

Cena za oběd činí

64,- Kč

 

Poskytování stravy pro návštěvy klientů

Návštěvám klientů Domova umožňujeme nákup obědů. Obědy se vydávají denně od 13.00 do 13.30 hodin. Strávník  si oběd odebírá osobně v prostoru výdeje stravy v kuchyni. Objednává se obdobně jako u stravy poskytované seniorům .

Cena za oběd činí

72,- Kč