domov pro seniory

Sunday, 21 January 1900
TOPlist

Nabízíme širokou škálu rehabilitačních činností které napomáhají udržovat celkovou fyzickou  i psychickou kondici seniorů.

Pracovníci oddělení rehabilitace poskytují především dopomoc klientům se zhoršenou mobilitou, klientům po úrazových stavech, v návaznosti na operační úkony po návratu ze zdravotnického zařízení. Nacvičují s klienty úkony spojené se zachováním sebeobsluhy, provádí činnosti k zachování nebo zlepšení jemné motoriky, zajišťují dopomoc při vycházkách klientů po Domově a v areálu Domova, doprovod na kroužky a kulturní aktivity, například na kinopromítání, výstavy a podobně. Také dochází za imobilními klienty, kde s nimi provádí jednoduché nácviky manuální zručnosti, nácviky vstávání, ulehávání a dalších úkony spojené s udržením soběstačnosti klientů.

 

Fyzioterapeut provádí odborné rehabilitační činnosti, vždy na základě indikace a doporučení praktického lékaře Domova anebo externího lékaře - ortopeda, který dochází do Domova, mimo jiné:

- provádí cílené ergonometrické vyšetření vzhledem ke stavu klientů

- školí zdravotnické pracovníky v oblasti rehabilitace, především v prevenci imobilizačního syndromu

- doporučuje ergonomické úpravy bydliště klientů v rámci prevence poruch pohybového aparátu

 

Oddělení rehabilitace poskytuje mimo jiné tyto základní léčebné procedury:

- masáže, bazální stimulaci

- parafínové zábaly

- elektroléčbu

- rehabilitaci při poruchách pohybového aparátu

- následnou rehabilitaci po úrazech končetin nebo po ortopedických operacích

- fyzioterapeutické poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek s případným nácvikem jejich použití

- kondiční cvičení skupinové i individuální

- nácvik chůze po rovině, tak i do schodů a nerovnostech