TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Ubytování a ubytovací služby

Domov pro seniory má 172 míst, z toho 102 v pokojích jednolůžkových (z toho 36 v pokojích rekonstruovaných), 26 v pokojích manželských. Na odděleních zvýšené péče je 16 míst v pokojích čtyřlůžkových, 24 míst v pokojích třílůžkových a 4 místa v pokojích jednolůžkových. Ubytovací objekty jsou vybaveny zmodernizovanými výtahy. Na každém z pater je klubovna s kuřárnou, kuchyňka a denní místnost. Vždy dva jednolůžkové pokoje mají společnou koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. Původní pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem.

 

Celodenní stravování

Vaříme podle dietního systému a strava může být dále individualizována podle zdravotního stavu klienta. Oblíbená jsou jídla české kuchyně. Strava se podává v jídelně, v pokoji nebo v jídelnách na lůžkových odděleních, pokud to zdravotní stav vyžaduje. 
 

Vstup klienta do Domova 

Služby domova se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, cílovou skupinu a rozsah služeb domova pro seniory určuje § 49 zákona. O přijetí do domova se žádá na předepsaném tiskopise. Po zkompletování vyhodnocujeme přijaté žádosti z hlediska stupně naléhavosti podle kritérií stanovených zřizovatelem. Před nástupem provádíme sociální šetření v domácnosti žadatele a vyžadujeme posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele. Přijetí posuzuje komise. Přednost mají žadatelé podle stupně naléhavosti, pokud pro řešení jejich sociální situace nepostačují terénní služby. Před uzavřením klientské smlouvy se s klientem dohodneme na jejím obsahu, především na rozsahu služeb a úhradě. Uzavření smlouvy můžeme odmítnout pouze v případech uvedených v zákoně.


Finanční spoluúčast klienta na poskytovaných službách - úhrady za služby 
Podle zákona se úhrada platí za ubytování, stravu a dále za péči ve sjednaném rozsahu. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví předpis (vyhl. č. 505/2006 Sb.). Úhrada za péči je zákonem stanovena ve výši příspěvku na péči. Úhrada nezahrnuje fakultativní služby. Minimální kapesné určuje zákon ve výši 15% příjmu/důchodu. V souladu se zákonem předpokládáme spoluúčast rodinných příslušníků na úhradě nákladů v případech, kdy příjem klienta na úhradu nepostačuje. Zdravotní péče je poskytována za podmínek zdravotního pojištění smluvním praktickým lékařem formou zvláštní ambulantní péče. Ošetřovatelskou péči a rehabilitaci poskytují naši zaměstnanci.
 

Denní režim, metody práce, autonomie, aktivizace, terapie 

Služby Domova vycházejí z potřeb klientů změněných věkem, onemocněním nebo životní zkušeností a jsou podle možností Domova a v zájmu klientů individualizovány. Denní rytmus určuje především čas, kdy se podává strava. Klienti Domova jinak nejsou vázáni žádným denním režimem. Využívání volného času je výhradně v jejich kompetencích. V rámci aktivizačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Aktivizační programy vytváříme v týmové spolupráci formou terapeutickém procesu, vycházíme přitom z potřeb klientů a jejich zájmů. Účast na aktivitách je výhradně dobrovolná. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům klientů a tím se jim přizpůsobuje. Přehled pravidelných aktivit je uveden na stránce "pravidelné aktivity" (viz panel vlevo).
V rámci spolupráce s odbornými školami sociálního zaměření u nás působí ke spojenosti klientů v průběhu školního roku studenti na odborných praxích. Domov poskytuje podporu nejenom klientům, ale snaží o spolupráci a součinnost i s jejich rodinnými příslušníky a blízkými.
 

Připravované služby

Domov prochází dlouhodobou rekonstrukcí, která jej přibližuje potřebám seniorů, evropským standardům a zvyklostem v poskytování rezidenčních služeb. K potřebě jistoty a bezpečí, soukromí a intimity, stejně jako k posilování pocitu bydlení ve vlastním prostředí, vycházíme vstříc projektem jednolůžkového pokoje s vlastním sociálním zařízením. Tím vytváříme našim klientům moderní a důstojný domov hotelového typu.