TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Jaký věk je vhodný pro nástup do domova pro seniory?

Nástup do domova pro seniory se považuje za jednu z nejobtížnějších zátěžových situací, se kterou se senior může setkat.

Nejvhodnější okamžik pro nástup do domova pro seniory nelze určit věkem, ale je dán schopností seniora adaptovat se na zcela novou životní situaci - život v kolektivním zařízení. Podmínkou úspěšné adaptace je schopnost v novém prostředí se orientovat. Pokud je u seniora patrná již při pobytu v jeho domácím prostředí snížená schopnost orientace v čase nebo v prostoru, je to neklamný signál možného rizika při změně prostředí. V takových případech doporučujeme nedělat v životě seniora zásadní změny a vytvořit mu individuálně podle jeho potřeb podmínky v jemu známém prostředí.

Důležité je vědomí seniora, že se pro nástup do domova rozhodl sám a že si pobyt v domově přeje. K tomu je třeba seniora o životě v domově informovat a dát mu čas na vyrovnání se s novou situací a po té na přípravu pobytu. Problémem bývá čekací doba tím, že zpravidla nedovoluje nastoupit do domova v době, kdy senior potřebu služeb domova akutně pociťuje.

Pro rozhodnutí o nástupu do domova je tedy podle našeho názoru vhodná doba, kdy senior začíná pociťovat úbytek schopností sebeobsluhy pro samostatný život v jeho domácím prostředí a může se po vyhodnocení situace pro nástup do domova jako způsob řešení jeho životní situace sám tzv. “informovaně“ rozhodnout.

 

Jaká je čekací doba na umístění?

Čekací doba na umístění je velmi individuální. Nepřihlíží se již k datu podání žádosti, není třeba podávat žádost v předstihu.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí podle pravidel zřizovatele je stupeň závislosti na pravidelné pomoci jiné osoby, především vyjádřený stupněm přiznaného příspěvku na péči, osobní a rodinné poměry žadatele a jeho věk.

 

Odpovědi na další nejčastěji kladené otázky naleznete v plném textu zde

 

 

 

Jsou to tyto nejčastěji kladené otázky:

 

Je přiznání příspěvku na péči podmínkou pro přijetí do domova pro seniory?

Jaké mám šance na přijetí do domova pro seniory?

Mám podat žádost raději do domu s pečovatelskou službou?

Co mám dělat, když už nemám sílu pečovat o ležící matku?

Mám jako obyvatelka penzionu přednost při nástupu do domova pro seniory?

Pečuji o ležící matku a potřebuji zajistit přechodnou péči na dobu 3 týdnů až měsíce.

Jak mám zajistit péči o matku, u které je diagnostikována Alzheimerova choroba?

Urychlí sponzorský dar přijetí do domova?

Jaké písemnosti musím doložit k žádosti o umístění do vašeho domova?

Kde tyto formuláře mohu získat?

Co když můj příjem nebude postačovat na úhradu?

Co se považuje pro účely úhrady za příjem?

Jak se provádí úhrady za pobyt?

Máte pokoje přizupůsobené manželským dvojicím?

Je možné vybavit si pokoj vlastním nábytkem?

Je možné mít na pokoji vlastní lednici či televizi?

Je možné si v domově samostatně uvařit?

Může za mnou přijít návštěva?

Jak mohu udržovat spojení s mými blízkými?

Mohu domov opustit, např. na víkend a navštívit rodinu?

Nabízí domov nějaké aktzivity pro volný čas?

Je v domově zajištěna lékařská péče?

Jak jsou zajištěny léky?

Je možné chovat na pokoji zvíře (kočku, psa)?

Co je třeba mít s sebou při nástupu do Domova:

 

- základní hygienické 

  potřeby

- ručníky, utěrky, osušky

- spodní prádlo

- obuv na přezutí

- ošacení vhodné jak pro

  pohyb v interiéru, tak i

  pro venkovní pobyt

- zásobu běžně

  dostupných léků, které

  klient užívá