TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Nově nás také můžete sledovat na Facebooku
Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita zařízení je 172 míst. Naše sociální služba je určena osobám:

 

● se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje

    pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 ● osobám starším 64 let, výjimečně mladším

 

Posláním našeho Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.

 

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů, mimo jiné i postupnou rekonstrukcí pokojů.

 

Chceme být klientům partnery a proto: klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty, podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení, vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem, nasloucháme přáním klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci, vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším.

NFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

AKTUALIZACE K 25.01.2021!!!

 

 

S platností od 25.1.2021 se nebudou v Domově pro seniory Ďáblice nadále provádět POC antigenní testy. Návštěvy si testování zajistí v některých z odběrových míst. Aktuální přehled odběrových center naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR https://testovani.uzis.cz/Antigen.

 

Dle usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.listopadu 2020 o přijetí krizového opatření Domov pro seniory Ďáblice umožňuje od soboty 5. prosince 2020 mimořádné návštěvy.

Prosíme o dodržování režimových opatření v průběhu celé návštěvy a respektování pokynů zaměstnanců Domova.

 

 • návštěvy denně 8.30 - 17.00 hod. NUTNO OBJEDNAT

 • dohodnutí termínu návštěvy pondělí–pátek 8.00 - 12.00 hod. telefonicky u sociálních pracovníků

 • kontakt na sociální pracovníky

úsek A a D MUDr. Kateřina Rousová 778 718 934

úsek CA Mgr.Jitka Čapková 721 090 044

úsek B a CB Bc.Renata Hencová 778 460 059

 • bez objednání termínu nebude návštěvník vpuštěn do objektu

 • návštěva u jednoho klienta je dočasně omezena v četnosti na 1x týdně

 

Před zahájením návštěvy návštěvník:

 • doloží doklad o absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, které absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy (odkaz na odběrová místa http://www.hygpraha.cz/obsah/odberova-mista-covid-19-metoda-rt-pcr_521_1.html);

nebo

 • doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19;

 • doloží potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV-2“, které je nutné předložit před vstupem do objektu Domova pro seniory Ďáblice. Aktuální přehled odběrových center naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR https://testovani.uzis.cz/Antigen. Negativní test je platný pouze pro den návštěvy.

 

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:

 • příchod 15 minut před termínem návštěvy z důvodu případného provedení testů a potřebné administrativy

 • po celou dobu návštěvy je návštěvník povinen používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, návleky na obuv (k dispozici při vstupu do budovy)

 • nutná desinfekce rukou

 

Mobilní klienti v místnosti určené pro návštěvy:

 • max. dvě osoby na klienta

 • max. 30 minut

 

 

Imobilní klienti na pokojích

 • vždy max jedna osoba na pokoji

 • max. 30 minut

 

Zákaz volného pohybu osob po budově

 • doprovod návštěvy do pokoje pověřeným pracovníkem

Návštěvy dětí nedoporučujeme.

S ohledem na všechny klienty Domova PROSÍME příbuzné a známé, kteří zvažují návštěvu klientů, aby v případě, že by měli teplotu nad 37,0 °C nebo respirační onemocnění (rýmu, kašel, dušnost, malátnost) či jiný projev chřipky, aby návštěvu odložili! Chráníte tím především své blízké. DĚKUJEME!!!

NEJSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ V KARANTÉNĚ A IZOLACI

 

Jana Valinčičová, ředitelka


Rozhodnutím Hlavního města Prahy vznikla příspěvková organizace Domov pro seniory Bohnice, do které od 1. 1. 2016 přešlo bývalé střediska Slunečnice. Středisko Slunečnice tedy již není organizačně součástí Domova pro seniory Ďáblice. V souladu s tím byly upraveny i tyto stránky.

 

Domov pro seniory Bohnice má nové samostatné stránky: www.dsbohnice.cz

Zpráva

z operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost