TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Nově nás také můžete sledovat na Facebooku
Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita zařízení je 172 míst. Naše sociální služba je určena osobám:

 

● se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje

    pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 ● osobám starším 64 let, výjimečně mladším

 

Posláním našeho Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.

 

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů, mimo jiné i postupnou rekonstrukcí pokojů.

 

Chceme být klientům partnery a proto: klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty, podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení, vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem, nasloucháme přáním klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci, vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším.

INFORMAE PRO KLIENTY

AKTUALIZACE K 26.4.2021

 

NÁVŠTĚVY NUTNO OBJEDNAT u sociálních pracovníků:

 • úsek A a D 778 718 934

 • úsek B, C/B 778 460 059

 • úsek CA 721 090 044


PODMÍNKY NÁVŠTĚV:

 

 • návštěvy denně  9.00 - 17.00 hod.

 • doba trvání návštěv 60 min

 • návštěvy mohou probíhat současně max. u 12 klientů ve stejný čas a to na pokojích klientů, zahradě nebo návštěvní místnosti

 • na vícelůžkových pokojích je možná návštěva pouze jedné osoby k jednomu klientovi ve stejný čas

 • v ostatních případech je možná návštěva dvou osob ke klientovi

 • stále je nutné zachovávat veškerá protiepidemiologická opatření a respektovat pokyny zaměstnanců DS

 • po celou dobu návštěvy je návštěvník povinen používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat platné rozestupy

 • nutná desinfekce rukou

VSTUP DO BUDOVY JE MOŽNÝ POUZE PO PŘEDLOŽENÍ:

 • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, který jste absolvovali v den návštěvy

 • potvrzení PCR testu, který nesmí být starší 48h

 • doložení potvrzení od lékaře o prodělání nemoci (osoba, která v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19)

 • certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (kartička s termíny očkování není dostačující), a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

NÁVŠTĚVY NEJSOU POVOLENY

 • osobám s respiračními příznaky (kašel, rýma), zvýšenou teplotou, a dalšími příznaky onem. COVID-19 (bolest hlavy, průjmy, kožní projevy, ztráta čichu, chuti apod.)

BALÍČKY JE JIŽ MOŽNÉ PŘEDAT KLIENTOVI BĚHEM NÁVŠTĚVY

Děkujeme všem za pochopení a respektování pravidel návštěv.

 

Bc. Jana Šimečíková

pověřena řízením organizace

Rozhodnutím Hlavního města Prahy vznikla příspěvková organizace Domov pro seniory Bohnice, do které od 1. 1. 2016 přešlo bývalé střediska Slunečnice. Středisko Slunečnice tedy již není organizačně součástí Domova pro seniory Ďáblice. V souladu s tím byly upraveny i tyto stránky.

 

Domov pro seniory Bohnice má nové samostatné stránky: www.dsbohnice.cz

Zpráva

z operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost