domov pro seniory

Sunday, 21 January 1900
TOPlist

Nad rámec základních činností nabízí Domov klientům fakultativní služby, jejichž výčet a ceny určuje ceník.

Úhrada některých fakultativních služeb se liší podle toho, zda klient je nebo není příjemcem příspěvku na péči.

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi Domovem a klientem.

Zvláštní fakultativní službou je umožnění odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů.

Klient přitom odpovídá za to, že:

- bude užívat elektrické spotřebiče, pouze toho druhu a toho výkonu, k jejichž užívání vyslovil Domov souhlas

- půjde o nové spotřebiče hospodárné třídy spotřeby

- v souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů klient sám zajistí provádění příslušných kontrol a revizí podle ČSN 

  33 1610; v případě zajištění revize Domovem na klientovu žádost hradí klient částku uvedenou v ceníku

  fakultativních služeb; pravidelným revizím podléhají i prodlužovací kabely

- bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energií

Domov povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče klientů pouze v případě, že klient dodrží výše uvedené podmínky.

 

Z obvyklých spotřebičů povoluje Domov použýívat spotřebiče těchto parametrů:

- televizory, nejlépe již se zabudovaným set-top boxem

- chladničky přednostně v energetické třídě A

- rychlovarné konvice, výkon do 2000 W, automatické vypínání a ochrana proti přehřátí

- mikrovlnné trouby jen pro ohřev (bez grilu), objem do 17 l, výkon do 850 W

 

Domov má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje stanovené podmínky. V případě zjištění nedostatků, nebo při důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek, má Domov právo zajistit provedení nápravných opatření na náklady klienta

 

Klient si je vědom odpovědnosti za stav vlastních elektrických spotřebičů a své odpovědnosti za případnou škodu, která by vznikla v důsledku provozu těchto spotřebičů nebo v souvislosti s nimi