TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Kritéria pro hodnocení žadatele o pobyt v domovech pro seniory zřizovanými hl.m. Prahou

Vzorová smlouva o poskytnutí služby v DS Ďáblice

Žádost o příspěvek na péči

Oznámení o poskytovateli pomoci

Domácí řád

Vzor dohody o příspěvku na úhradu služeb poskytovaných klientovi