TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého domova pro seniory. Právě z těchto důvodů náš Domov pro seniory Ďáblice navázal spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s v Praze (http://www.maltezskapomoc.cz/praha).

 

Dobrovolníci nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, přičemž odměnou je jim radost a uspokojení z toho, že jsou potřební.

Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, plně stačí, když bude klientovi přítelem a důvěrníkem a bude jej respektovat.

Naučí se zároveň být respektován. Základním předpokladem pro činnost dobrovolníka je především schopnost empatie, tolerance, schopnost vzájemného respektu a také umění komunikovat i naslouchat. Zároveň musí umět posoudit, v kterých situacích je nutné zachovat mlčenlivost v zájmu zachování důstojnosti klienta a budování vzájemné důvěry.

 

V čem se mohou dobrovolníci realizovat:

- v rozhovorech s klienty, jejichž životní příběhy jsou mnohdy neuvěřitelné

- při společných hrách (karty, člověče nezlob se, a podobně), kde nás klienti překvapí svojí spontánností, které my už

  začasto nejsme schopni

- při četbě knih, novin nebo časopisů a budeme přitom žasnout nad tím, jak nás to obohacuje

- zpěvem, hrou na hudební nástroj se zárukou, že vždy budeme pochváleni

- vyjížďkami či procházkami s klientem po okolí Domova, způsobem naučné stezky, kdy si procházku můžeme zpestřit

  dohadováním o názvech

  jednotlivých květenství, přičemž neshoda je vítána, učí nás vzájemnému respektu

 

V případě zájmu se tímto způsobem realizovat a růst, kontaktujte koordinátorku dobrovolnického projektu

„Adopce seniorů“

paní Mgr. Ditu Rudolfovou (dita.rudolfova@maltezskapomoc.cz) tel: 733 142 096