TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Ochrana osobních údajů(GDPR):

Pověřencem pro chranu osobních údajů je společnost Consult4all s.r.o.,IČ 06591540.

Požadavky týkající se ochrany osobních údajů jsou přijímány písemně na adrese DS či emailem na adrese email: gdpr@ddablice.cz

účast našich klientů na soutěži "Malešický mozek" dne 15,3, 2016

29. ledna navštívili náš Domov studenti zdravotní školy z Německa