TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita zařízení je 172 míst. Naše sociální služba je určena osobám:

 

● se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje

    pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 ● osobám starším 64 let, výjimečně mladším

 

Posláním našeho Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.

 

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů, mimo jiné i postupnou rekonstrukcí pokojů.

 

Chceme být klientům partnery a proto: klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty, podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení, vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem, nasloucháme přáním klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci, vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším.

Rozhodnutím Hlavního města Prahy vznikla příspěvková organizace Domov pro seniory Bohnice, do které od 1. 1. 2016 přešlo bývalé střediska Slunečnice. Středisko Slunečnice tedy již není organizačně součástí Domova pro seniory Ďáblice. V souladu s tím byly upraveny i tyto stránky.

 

Domov pro seniory Bohnice má nové samostatné stránky: www.dsbohnice.cz

Zpráva

z operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost